Machine learning dictionary (Polish-English)

PolishEnglishDescription & sources
atrybut decyzyjnyclass attributeclass label is the discrete attribute whose value you want to predict based on the values of other attributes
Use in a context: Wikipedia article, StackOverflow answer
ekstremalne wzmocnienie gradientuextreme gradient boosting (XGBoost)Translation source: DeepL
klasyfikator większościowymajority classifier<<majority class classifier>> is the classifier that predicts the majority class for every input
Use in a context: Datascience stack exchange
kaskada zadańworkflowKaskada zadań umożliwia zadań w pewnej kolejności tak, aby dane wyjściowe jednego programu mogły stanowić dane wejściowe dla innej aplikacji.
Use in a context: Cyfronet
samoróbkowaniebootstrappingTłumaczenie własne, na podstawie specyfiki zjawiska i odpowiednika idiomu: https://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping
Robienie czegoś samemu, radzenie sobie samemu, dawanie sobie radę
wysokowydajne obliczeniahigh performance computingWysoka moc obliczeniowa (HPC) staje się coraz ważniejszą kwestią w działalności przedsiębiorstw, które chcą zostawić z tyłu konkurencję zarówno w dziedzinie rozwoju innowacyjnych produktów, jak i usług o wysokiej wartości.
Use in a context: Atos, ReversoContext
Alternatives: “wysoka moc obliczeniowe“, “komputery dużej mocy